Christina Dilling Munk

Jeg driver i dag virksomheden Mental sundhed.  Jeg har en bred erfaring inden for psykologi og sundhed, og er via denne erfaring, blevet bevidst om den mentale sundheds betydning for menneskers livskvalitet og funktionsdygtighed i den senmoderne livsform. Jeg vil derfor gerne dele ud af min viden og bruge mine evner og kompetencer på at få den Mentale Sundhed ind i din og jeres hverdag. At arbejde og styrke den mentale sundhed er lige så vigtig som at styrke den fysiske sundhed og ofte hænger det sammen. Det kræver mentalt overskud at få sat fokus på sin fysiske sundhed, og omvendt kan den fysiske sundhed hjælpe det mentale med at skabe dette overskud.

Desuden har jeg 15 års erfaring som leder inden for det psykosociale, psykologiske og psykiatriske felt. Jeg har derfor solid erfaring med flere forskellige mennesker og deres psykosociale udfordringer og har derfor udviklet psykoterapeutiske, psykologiske og sundhedsfremmende metoder til at komme sig af mentale og psykiske udfordringer, lidelser og sygdomme.

Min tilgang er at vi en dag ser mange forskellige udfordringer og at det ofte er forskellige metoder der virker for det enkelte mennesker og at det postmoderne menneske i dag møder en mangfoldighed af udfordringer. Derfor anvender jeg også flere forskellige psykoterapeutiske, psykologiske og sundhedsfremmende tilgange og metoder afhængig af hvem og hvilken situation den enkelte er udfordret af.

Vil du høre mere om mig, min erfaring og min tilgang så bestil et formøde eller et foredrag (email link)

Ekstern lektor, Cand. mag psykologi, sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Psykoterapeut MPF

Ekstern lektor, RUC
Sundhedsfaglig kandidat
DOL- diplom i offentlig ledelse
DAT- dialektisk adfærdsterapi
Kognitiv adfærdsterapi
NLP – terapi
Eksistentiel terapi
Special farmakologi og medicin håndtering
Specialiseret i Rehabiliterende Recovery