Psykoterapi og mental Sundhed

Det er tankevækkende at store dele af den danske arbejdsstyrke slides ned af sin egen psyke. Danmark er det land hvor flest mennesker må forlade arbejdsmarkedet på grund af psykisk sygdom, stress, ubalance og nedslidning

Mistrivsel afspejler den psykiske ubalance og skaber usunde arbejdspladser med dårligt arbejdsmiljø og stort sygefravær.

Samtidig har vi et offentligt system med et sundhedsvæsen og et kommunalt system hvor mange kommer i klemme eller mistes imellem flere stole, fordi de ikke passer ind i skabelonerne. Flere syge må forlade sundhedsvæsnet uden egentlig behandling og uden anden form for støtte og genoptræning til at håndtere deres situation.

Kontakt nu

Bedre trivsel - Lavere sygefravær - mere glæde - forbedret livskvalitet

  • Oplever du eller I at det er svært at overskue jeres situation og finder I det svært at navigere i jeres liv?
  • Har det systemiske samfund konstrueret en svær og utilgængelig vej for dig eller jer?
  • Sidder du eller I fast i hamsterhjulet?

Så kender jeg et navigationssystem der kan genskabe helheden hjælpe og støtte dig eller jer med at finde vejen frem til et liv med livsglæde, livsmod og arbejdsglæde.

Jeg har dels været leder igennem 15 år og dels har jeg interesseret mig for selvet og skabt resultater ved at øge den mentale sundhed gennem sunde processer, der gør det muligt for selvet at finde et personligt værd. Et selvværd der navigerer helhedsorienteret med fokus på trivsel og meningsfuld harmoni.

Jeg fokuserer på at sundhedsfremme jeres liv, så du eller I ikke væltes omkuld af pres, af det ubegribelige og uhåndterbare og det ofte belastende miljø, kontekst, situation som du eller I belastes af.

Kontakt nu

Bæredygtig Trivsel - Nøglen til et sundt liv

Med psykoterapeutiske, psykologiske og sundhedsfremmende metoder og redskaber støtter jeg dig eller jer til at styrke dine eller jeres indre værdier, følelser, empowerment, trivsel og selvværd.

Med Mental Sundhed og social bæredygtighed tilbyder jeg et helhedsorienteret fokus med ydelser der afspejler det hele mennesker med arbejde, familie, privatliv og fritidsliv i hverdagens og livets udfordringer.

Kontakt nu

Hop af hamsterhjulet og bring helheden og meningen ind i dit og jeres liv