Supervision og coaching

Supervision og coaching kan øge både den enkeltes og gruppers forståelse af egne handlinger. Supervision kan derfor drive en forandringsproces i organisationen så virksomheden som helhed oplever en øget samhørighed og forbedret trivsel.

Jeg tilbyder både ledelsessupervision og medarbejder supervision og har her et tilbud:
10 x supervision a’ 2 timer plus en gratis for-samtale i alt kr. 15.000,-  ekskl. moms og transport
(De 10 supervisions sessioner skal afholdes inden for en 6 mdr’s periode, og der betales kr. 5000 ved opstart og resten, efter 6 mdr.).

Bestil her

Ledelsessupervision – ledere-mellemledere, afdelingsledere og teamledere

Kender du til krydspres – til svære konflikter mellem dine medarbejdere – til konflikter fra kunder, pårørende og andre interessenter- at du har svært ved at trænge igennem – at administrative opgave fylder i din opgave porte folie – at du konstant oplever at du er bagud?

Jeg tilbyder at du som leder, mellemleder, afdelingsleder, teamleder via supervision og åbne refleksioner får mulighed for at finde holdbare og bæredygtige løsninger på dine udfordringer, sådan at du som leder har overskud til at være synlig og anerkendende overfor dine medarbejdere og andre samarbejdspartnere.

Præsentation for mellemledere

Medarbejder supervision

Det er vigtig at der er mulighed at medarbejderne har et rum hvor de kan ventilere deres frustrationer, opleve sig hørt og anerkendt samt i processen finder konstruktive handlemuligheder, der kan sikre fremdriften af de forandringer som i dag fordre enhver virksomhed.

Jeg tilbyder at yde reflekterende handlingsorienteret supervision for jeres medarbejdere, så jeres drift fortsat har fremdrift samtidig med at arbejdsmiljøet øges og at medarbejderne trives.

Medarbejdertrivsel

For mange hænger arbejdsglæde og livsglæde sammen. Arbejde og fritid er begge vigtige områder for at en medarbejder trives. Jeg tilbyder derfor individuelle sessioner, så dine medarbejdere får en unik mulighed for at udvikle sig.

Mental Sundhed og bæredygtighed

Mental sundhed handler om at styrke jeres arbejdsglæde, livsglæde og mestringsevne.  Jeg arbejder med metoder til at forbedre sundheden så I både øger jeres evne til at leve og mestre hverdagens og fremtidens udfordringer og samtidig øger jeres immunforsvar så I forebygger både psykiske og fysiske sygdomme.

Visionen er at alle mennesker og organisationer oplever et liv med mening, livsglæde, livsmod og høj livskvalitet.

Jeg træner jeres mentale sundhed, så I bliver I stand til at takle verden og mestre livet med større livsglæde og energi.