APV og trivselsundersøgelser

Mental sundhed– skab overskud
Vær modig og styrk din organisation og dit personale så I er klar til det næste årtis transformation.

Trivsel og et sundt arbejdsmiljø

Jeg tilbyder at gennemføre jeres Arbejdspladsvurderinger, APV, og trivselsundersøgelser. Ved at gennemføre APV vil I som organisation kunne anvende resultaterne til at forbedre arbejdsmiljøet. Jeg vil med resultaterne kunne hjælpe jer med at skabe arbejdsglæde og energi og sætte interventioner i gang der kan løfte og generer overskud både til virksomheden og til den enkelte medarbejder.

Bestil foredrag, trivselsoplæg eller formøde. Send en email

Jeg anvender 4-kløver modellen hvor følgende områder gennemgås:

Fysiske arbejdsmiljø

Hygiejne/smitterisiko -transport - indeklime/rygerhjem - arbejdsstillinger - varme/kulde - beklædning - pausemuligheder - kontorarbejdsplads - toiletfaciliteter

Psykiske arbejdsmiljø

Anerkendelse fra ledelsen - Samarbejde internt - Eksterne samarbejdsrelationer - Skiftende arbejdstider - ”Klædt på” til opgaven (kurser, supervision, sparring) - Prioritering af arbejdsmængden - Klare forventninger/retningslinjer - Dokumentation, registrering - Involvering i beslutninger - Tilrettelæggelse af arbejde

Tryghed / Sikkerhed

Misbrug hos borgeren og deraf belastninger: Gæster hos borgeren - Vold, trusler, vidne til vold - Alenearbejde - Mulighed for støtte, kontakt - alarmberedskab - konflikthåndtering - stresshåndtering

Sundhed

KRAM faktorerne: Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Herudover også livsstil - arbejde/fritid - mentale belastninger - sundhedsfremmende handlinger

Medarbejder involveres fra starten og medarbejdernes realistiske perspektiver danner baggrund for en dynamisk handleplan til gavn for både den enkelte medarbejder og for hele fællesskabet samt afhjælper konflikter, herunder mobning og chikane.

Arbejdsglæde

Jeg ved, hvor vigtig det er at gå på arbejde og opleve glæde, trivsel og overskud. Jeg tilbyder redskaber, undervisning, facilitering oa til fx konkretisering af kerneopgave, kerneydelser og kerneværdier samt konflikthåndtering, stresshåndtering og forbedret samarbejde på arbejdspladsen.

Medarbejdertrivsel

For mange hænger arbejdsglæde og livsglæde sammen. Arbejde og fritid er begge vigtige områder for at en medarbejder trives.

Jeg tilbyder derfor individuelle sessioner til dine medarbejdere hvor de får en unik mulighed for at udvikle sig.

Mental Sundhed og bæredygtighed

Mental sundhed handler om at styrke jeres arbejdsglæde, livsglæde og mestringsevne.  Jeg arbejder med metoder til at forbedre sundheden så I både øger jeres evne til at leve og mestre hverdagens og fremtidens udfordringer og samtidig øger jeres immunforsvar så I forebygger både psykiske og fysiske sygdomme.

Visionen er at alle mennesker og organisationer oplever et liv med mening, livsglæde, livsmod og høj livskvalitet.

Jeg træner jeres mentale sundhed, så I bliver I stand til at takle verden og mestre livet med større livsglæde og energi.