Mental sundhed

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste udmeldinger så er mental sundhed et vigtigt indsatsområde inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Mental sundhed er i dag genstand for en stigende opmærksomhed i internationale sundhedsfaglige miljøer. Interessen skyldes blandt andet øget viden om sammenhængen mellem mental sundhed og udvikling af en række sygdomme – herunder risiskofaktorer for både psykisk og fysisk sygdom.

Det er tankevækkende at vi i Danmark fører an i den globale udvikling, hvor store dele af arbejdsstyrken slides ned af sin egen psyke. Danmark er det land i verden, hvor flest mennesker må forlade arbejdsmarkedet på grund af psykisk sygdom, stres, ubalance og nedslidning.

Det nedslående faktum fremgår af en omfattende OECD-rapport. Rapporten afslører, at når fire danskere fik førtidspension eller tilkendt fleksjob i 1995, var den ene af dem slået ud af egen psyke. Idag er det hver anden.

Det er tankevækkende, og derfor er der god grund til at der udvikles ydelser og produkter, der kan forebygge og sundhedsfremme de psykiske ubalancer og sygdomme, som flere og flere i dag er præget af.